Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Άσκηση και φυσική κατάσταση στην πρόληψη της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου


Ένας καθιστικός τρόπος ζωής έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την πρόωρη ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (CHD).

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 12 τοις εκατό του συνόλου της θνησιμότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζεται με την έλλειψη τακτικής σωματικής δραστηριότητας και ότι η σωματική αδράνεια σχετίζεται με τουλάχιστον διπλασιασμό του κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια.

Το κοινό έχει γίνει αρκετά ενήμερο για αυτή τη σχέση και εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει εθελοντικά προγράμματα άσκησης με βάση την υπόθεση ότι η άσκηση θα οδηγήσει σε αποτελεσματική πρόληψη της CHD, κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από το ιατρικό προσωπικό.

Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Παρά τον ενθουσιασμό, τα στοιχεία από ποικίλες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί το όφελος της άσκησης είναι περιορισμένα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτόν τον περιορισμό:

●Οι επιτυχείς, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές απαιτούν καλή συμμόρφωση προκειμένου να αναδείξουν διαφορά μεταξύ των ομάδων στο τέλος της μελέτης. Στην περίπτωση άσκησης, δεν είναι δυνατόν από ηθικής ή πρακτικής άποψης να αποτραπεί η άσκηση (drop-ins) που έχει ανατεθεί στην ομάδα ελέγχου.

●Η μακροχρόνια τήρηση της ομάδας στην οποία έχει ανατεθεί τακτική άσκηση μαστίζεται από μη συμμόρφωση (αποχωρήσεις). Μετά από αρκετά χρόνια, το επίπεδο της άσκησης μπορεί να είναι παρόμοιο και στις δύο ομάδες, εμποδίζοντας έτσι οποιαδήποτε αξιολόγηση της αξίας της άσκησης.

●Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές που έχουν διεξαχθεί είχαν γενικά μικρό αριθμό ασθενών και ήταν ασαφείς όσον αφορά τα οφέλη της άσκησης σε σκληρά καταληκτικά σημεία.

Πολλά από τα στοιχεία για το όφελος της άσκησης προέρχονται από μακροχρόνιες μελέτες παρατήρησης που δείχνουν ότι εκείνοι που ασκούνται τακτικά έχουν σημαντικά λιγότερη στεφανιαία νόσο (CHD) και μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανακοπής. Σε σύγκριση με τα λιγότερο ενεργά άτομα, τα πιο ενεργά άτομα είχαν 30 έως 40 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης CHD ή καρδιαγγειακής νόσου (CVD). Αυτή η αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας άσκησης και του κινδύνου CHD ή CVD φαίνεται να είναι συνεπής ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητα.

Δυστυχώς, αυτό το είδος των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω, υπόκειται σε προκατάληψη, δεδομένου ότι η απόφαση για την άσκηση είναι μόνο μία από τις πολλές επιλογές που έγιναν για την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Ως παραδείγματα, μια υγιεινή διατροφή, αποχή από το κάπνισμα, και η τακτική ιατρική περίθαλψη μπορεί να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας εκείνων που κάνουν επίσης τακτική άσκηση. Έτσι, η απόδοση της άσκησης ως μέσου πρόληψης της CHD συγχέεται με ευνοϊκές επιδράσεις άλλων μέσων πρόληψης.

Δυνητικά οφέλη — Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η τακτική άσκηση μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα. Οι βελτιώσεις στην καρδιαγγειακή και γενική φυσική κατάσταση και η συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι αρκετοί λόγοι για να ξεκινήσει κάποιος τη σωματική άσκηση. Επιπλέον, η άσκηση έχει ευεργετικές επιδράσεις στον έλεγχο του βάρους και σε αρκετούς άλλους σημαντικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

●Βελτίωση στο προφίλ λιπιδίων – Η άσκηση μειώνει τα τριγλυκερίδια του ορού και αυξάνει τη χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας (HDL) στον ορό, με αντίστοιχες ευεργετικές επιδράσεις στην ολική χοληστερόλη, στη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL) και τη χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL).

●Μείωση της αρτηριακής πίεσης – Η εφαρμογή της τακτικής άσκησης (όπως τζόκινγκ δύο μίλια ή ποδηλασία για 45 λεπτά) μπορεί, μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, να μειώσει την αρτηριακή πίεση από 5 έως 15 mmHg σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρταση .

●Θεραπεία και πιθανή πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 – Η άσκηση αυξάνει τη δραστηριότητα των μιτοχονδριακών ενζύμων, οδηγώντας σε βελτίωση της ενεργητικής των μυών, μειωμένη αντίσταση στην ινσουλίνη, και ένα χαμηλότερο ποσοστό εξέλιξης σε έκδηλο διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, η άσκηση (π.χ., γρήγορο περπάτημα) έχει επίσης ένα καρδιαγγειακό όφελος παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται για τη δευτεροβάθμια πρόληψη σε μη-διαβητικούς.

●Μείωση της φλεγμονής – Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η φλεγμονή, όπως εκδηλώνεται εν μέρει από αυξήσεις στην C-αντιδρώσα πρωτεΐνη του ορού, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αθηροσκλήρωση. Η τακτική άσκηση μειώνει την αθηρογόνο δραστηριότητα των μονοπύρηνων κυττάρων αίματος, με μείωση της παραγωγής αθηρογόνων κυτοκινών και αύξηση των αθηροπροστατευτικών κυτοκινών .

Κίνδυνοι — Εκτός από μυοσκελετικούς τραυματισμούς, η τακτική άσκηση σχετίζεται με μια σειρά πιθανών, σπάνιων ανεπιθύμητων ενεργειών (π.χ., αρρυθμίες, συμπεριλαμβανομένου του αιφνίδιου θανάτου, του εμφράγματος του μυοκαρδίου [MI] και της ραβδομυόλυσης) . Για παράδειγμα, υπάρχει μια παροδική αύξηση του κινδύνου αιφνίδιου θανάτου μεταξύ υγιών ατόμων που σχετίζονται με ένα επεισόδιο έντονης άσκησης. Ωστόσο, ο απόλυτος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε συγκεκριμένου επεισοδίου άσκησης είναι χαμηλός (1 ανά 1,51 εκατομμύρια επεισόδια άσκησης στη Μελέτη Υγείας των Γιατρών) , και η συνήθης άσκηση μειώνει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Πρωτογενής πρόληψη

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει μια ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ της δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο και των ενεργειακών δαπανών, και του κινδύνου εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου και θανάτου . Αν και οι περισσότερες παρατηρήσεις έγιναν στους άνδρες, παρόμοιο καρδιαγγειακό όφελος από την άσκηση και την καταλληλότητα έχει βρεθεί σε γυναίκες σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες , σε ηλικιωμένους ενήλικες ασθενείς , και σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σχέση με την άσκηση — Το συνολικό όφελος της άσκησης σχετικά με τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου (MI) καταδείχθηκε σε έκθεση της μελέτης INTERHEART μεταξύ ασθενών από 52 χώρες. Η τακτική σωματική δραστηριότητα συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου για εκδήλωση πρώτου εμφράγματος μυοκαρδίου . Η ευεργετική επίδραση της άσκησης παρατηρήθηκε σε άνδρες και γυναίκες, σε μεγαλύτερα και νεότερα άτομα, και σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Το φάσμα των ευρημάτων σχετικά με τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης σε διαφορετικές ομάδες μπορεί να καταδειχθεί από τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Άνδρες — Οι συνήθειες σωματικής δραστηριότητας αναλύθηκαν σε 10.269 αποφοίτους του Χάρβαρντ (μέση ηλικία 58) σε μια αναδρομική μελέτη άνω των 12 ετών. Εκείνοι οι άνδρες που ασχολούνται με μέτρια έντονη αθλητική δραστηριότητα (ορίζεται ως συνολικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας >4200 kJ / εβδομάδα ή ζωηρό περπάτημα, ποδηλασία αναψυχής ή κολύμπι, επισκευή στο σπίτι, και εργασία σε αυλή για 30 λεπτά την ημέρα τις περισσότερες ημέρες) είχαν 23 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν λιγότερο δραστήριοι. Η βελτίωση της επιβίωσης με την άσκηση ήταν ισοδύναμη και πρόσθετη σε άλλα μέτρα τρόπου ζωής όπως η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος της υπέρτασης και η αποφυγή της παχυσαρκίας. Αυτή η μείωση του κινδύνου παρατηρήθηκε επίσης σε άνδρες με πολλαπλούς παράγοντες στεφανιαίας κινδύνου.

Το τακτικό περπάτημα φαίνεται επίσης να είναι επωφελές σε ηλικιωμένους άνδρες. Αυτό φάνηκε σε μια έκθεση από ένα πρόγραμμα της Χονολουλού 707 συνταξιούχων μη καπνιστών (μέση ηλικία 69) που ήταν σε θέση να ακολουθήσουν μια δραστηριότητα χαμηλής έντασης σε καθημερινή βάση. Η απόσταση που διανύθηκε μετρήθηκε στα δεδομένα αναφοράς και θνησιμότητας και στη συνέχεια αναλύθηκαν σε μια περίοδο 12 ετών. Μετά από την προσαρμογή για την ηλικία, τα άτομα που περπάτησαν περισσότερο από δύο μίλια ανά ημέρα (σειρά δύο έως οκτώ μιλίων [3.2 έως 12.8 χλμ]) είχαν ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από εκείνους που περπάτησαν λιγότερο από ένα μίλι (1.6 χλμ) ανά ημέρα (23.8 εναντίον 40.5 τοις εκατό).

Η αντίληψη του ατόμου για την ένταση της σωματικής δραστηριότητας φαίνεται επίσης να επηρεάζει τον κίνδυνο. Σε μια ανασκόπηση 7337 ανδρών (μέση ηλικία 66 ετών) που παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 5,3 ετών, οι άνδρες που αντιλήφθηκαν την ένταση άσκησής τους ως μέτρια ή ισχυρή είχαν σημαντική μείωση του προσαρμοσμένου κινδύνου στεφανιαίας νόσου (CHD) σε σύγκριση με εκείνους που αντιλήφθηκαν την ένταση άσκησής τους ως αδύναμη ή λιγότερο έντονη . Αυτή η σχέση ίσχυε ακόμη και για τους άνδρες που δεν εκπλήρωναν τις τρέχουσες συστάσεις για την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης.

Γυναίκες – Μία μελέτη 72.488 γυναικών μεταξύ 40 και 65 ετών διαπίστωσε ότι το γρήγορο περπάτημα ή έντονη άσκηση ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τον κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου.  Καθιστικές γυναίκες που δραστηριοποιήθηκαν στα μέσα της ζωής τους ή αργότερα είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίων συμβαμάτων σε σύγκριση με εκείνες που παρέμειναν ανενεργές.

Σχεδόν πανομοιότυπα ευρήματα παρατηρήθηκαν σε μια ανασκόπηση πάνω από 70.000 μετεμμηνοπαυσιακών γυναίκες στην Παρατηρητική Μελέτη Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών.

Οι υγιείς γυναίκες επωφελούνται επίσης από την μέτρια άσκηση; το όφελος σχετίζεται και πάλι με τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό αποδείχθηκε σε μια ανασκόπηση σχεδόν 40.000 υγιών γυναικών (μέση ηλικία 54 ετών) στη Μελέτη για την Υγεία των Γυναικών .

Δίδυμοι — Η φινλανδική μελέτη σχεδόν 8000 δίδυμων του ιδίου φύλου βρήκε μια αναλογία πιθανοτήτων για το θάνατο 0.66 στους περιστασιακούς ασκούντες και 0.44 στους έντονα γυμναζόμενους έναντι των καθιστικών διδύμων τους. Οι ασκούμενοι ορίστηκαν ως εκείνοι που ανέφεραν την άσκηση τουλάχιστον έξι φορές το μήνα με ένταση που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον έντονη βάδιση για μέση διάρκεια 30 λεπτών.

Τύπος, ένταση, και τη διάρκεια της άσκησης – Λόγω των διακυμάνσεων στην ικανότητα, το ενδιαφέρον, και τον τρόπο ζωής, δεν υπάρχει συνταγή άσκησης που θα ικανοποιήσει όλους τους ασθενείς. Ωστόσο, σε σύγκριση με καμία άσκηση, σχεδόν οποιοδήποτε είδος άσκησης είναι ευεργετικό, με μόλις μία ώρα την εβδομάδα να παρέχει σημαντικά οφέλη από τον κίνδυνο CHD και θνησιμότητας.

Ενθαρρύνουμε την άσκηση σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας/Αμερικανικής Εταιρίας Καρδιολογίας (ACC/AHA) για την Πρωτογενή Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, η οποία συνιστά στους ενήλικες να εφαρμόζουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης έντασης σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα για να μειώσουν τον κίνδυνο αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD). Εάν δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε αυτή τη σύσταση ελάχιστης σωματικής δραστηριότητας, η λήψη τουλάχιστον μέρους της δραστηριότητας μέτριας ή έντονης έντασης είναι επωφελής για τη μείωση του κινδύνου ASCVD. Ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν κατά μέσο όρο >7 ώρες την ημέρα καθιστικής ζωής. Συνιστάται μείωση του καθιστικού  χρόνου  και  αντικατάστασή  του  με  άλλη  σωματική  δραστηριότητα . Ακόμη και πολύ ήπια σωματική άσκηση είναι καλύτερη από την μη άσκηση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερης διάρκειας/έντασης άσκηση σχετίζεται με μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη, όπως αποδεικνύεται σε μελέτες που δείχνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στη χοληστερόλη HDL (καλή χοληστερόλη) και μειώσεις στην LDL (κακή χοληστερόλη), τα τριγλυκερίδια ορού και τον κίνδυνο CHD με μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των δρομέων.

Ένα σημαντικό σώμα των αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ότι η υψηλής έντασης για σύντομο διάστημα άσκησης (HIIT) σε ενήλικες, (ορίζεται ως οι έντονες περίοδοι άσκησης που έχουν ως αποτέλεσμα  ≥80 τοις εκατό μέγιστο καρδιακό ρυθμό, που διακόπτεται από περιόδους άσκησης χαμηλότερης έντασης ή από ανάπαυση), βελτιώνει την καρδιομεταβολική υγεία. Τα καρδιομεταβολικά οφέλη της HIIT είναι ανώτερα ή τουλάχιστον συγκρίσιμα με την παραδοσιακή μέτριας έντασης συνεχή άσκηση. Τουλάχιστον 12 εβδομάδες HIIT έχει αποδειχθεί ότι μπορεί βελτιώσει σημαντικά την αερόβια ικανότητα (μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου), να μειώσει την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, την περιφέρεια της μέσης και το ποσοστό σωματικού λίπους σε υπέρβαρο / παχύσαρκο πληθυσμό.

Σχέση με τη φυσική κατάσταση — Εκτός από την ποσότητα της άσκησης, ο βαθμός καρδιαγγειακής ικανότητας, όπως καθορίζεται από τη διάρκεια της άσκησης και τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε διάδρομο σε σύγκριση με τις για την ηλικία και το φύλο φυσιολογικές τιμές, συνδέεται επίσης με μείωση του κινδύνου CHD και της συνολικής και καρδιαγγειακής . Αν και οι κλινικές δοκιμές πρώιμης φάσης παρουσιάζουν σημαντικά καρδιομεταβολικά οφέλη του HIIT, απαιτούνται μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για τη διερεύνηση των επιπτώσεων του HITT στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.

Ηλικιωμένοι ασθενείς — Η μέτρηση της φυσικής κατάστασης με μέγιστη άσκηση μπορεί να είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας λόγω μυοσκελετικών και άλλων περιορισμών. Μια πιθανή εναλλακτική λύση είναι η απόδοση σε ένα διάδρομο μεγάλων αποστάσεων με τα πόδια. Αυτό αξιολογήθηκε σε μια μελέτη 3075 ενηλίκων 70 έως 79 ετών. Οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες να περπατήσουν 400 μέτρα (περίπου το ένα τέταρτο του μιλίου) με ενθάρρυνση σε κάθε γύρο. Κατά μέσο όρο 4,9 χρόνια, οι συμμετέχοντες που απέτυχαν να ολοκληρώσουν τον περίπατο διέτρεχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη περιορισμού κινητικότητας και κινητικής αναπηρίας, με τάση αύξησης της θνησιμότητας.

Μεταβολικό σύνδρομο — Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένας υψηλού κινδύνου φαινότυπος που σχετίζεται με εξασθενημένο γλυκαιμικό έλεγχο (λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και κοιλιακή παχυσαρκία.

Η σχέση μεταξύ της φυσικής κατάστασης και της ανάπτυξης του μεταβολικού συνδρόμου ελέγχθηκε άμεσα σε μια προοπτική μελέτη 9007 ανδρών και 1491 γυναικών που δεν είχαν μεταβολικό σύνδρομο κατά την έναρξη. Σε μια μέση παρακολούθηση 5,7 ετών, μεταβολικό σύνδρομο αναπτύχθηκε στο 15 τοις εκατό των ανδρών και 3,8 τοις εκατό των γυναικών. Η πιθανότητα ανάπτυξης μεταβολικού συνδρόμου ήταν σημαντικά χαμηλότερη όσο πιο μεγαλύτερη και έντονη ήταν η φυσική δραστηριότητα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Δευτερογενής πρόληψη

Υπάρχουν διάφορες παρατηρήσεις που υποδηλώνουν ότι η άσκηση και η φυσική κατάσταση είναι επίσης ευεργετικές σε ασθενείς που έχουν στεφανιαία νόσο (CHD) . Για παράδειγμα, μία μελέτη 772 ανδρών (μέση ηλικία 63 ετών) με τεκμηριωμένη CHD που παρακολουθήθηκαν για έως και πέντε χρόνια διαπίστωσε ότι η χαμηλότερη συχνότητα καρδιαγγειακής θνησιμότητας παρατηρήθηκε σε εκείνους που ασχολούνται με ελαφρά και μέτρια δραστηριότητα σε σύγκριση με την αδράνεια ή ελαφριά περιστασιακή σωματική δραστηριότητα. H δραστηριότητα αυτή περιελάμβανε ψυχαγωγική (μη αθλητική) δραστηριότητα (≥4 ώρες/εβδομάδα), τακτικό περπάτημα (>40 λεπτά ημερησίως) ή μέτρια ή βαριά κηπουρική .

Η άσκηση αντίστασης είναι ευεργετική στους ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο. Ενώ γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση, η εφαρμογή άσκησης αντίστασης αυξάνει ανεξάρτητα τη μυϊκή δύναμη και την απόδοση (αντοχή). Τα δεδομένα δεν δείχνουν αυξημένο ρυθμό ανεπιθύμητων ενεργειών (αρρυθμία, επιδείνωση του κλάσματος εξώθησης, υπέρταση ή στηθάγχη) που προκύπτει από την άσκηση αντίστασης, ακόμη και σε εκείνους που υποβάλλονται σε καρδιακή αποκατάσταση μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου , όταν φυσικά είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης, επωφελούνται από τη δια βίου τακτική σωματική δραστηριότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας/Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ACC/AHA) για τη διαχείριση ασθενών με χρόνια σταθερή στηθάγχη κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

●Ο κίνδυνος του ασθενούς θα πρέπει να αξιολογείται με ιστορικό σωματικής δραστηριότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε δοκιμασία κόπωσης. Για τους ασθενείς που είναι σταθεροί, αλλά πρόσφατα νοσηλεύτηκαν για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, το 2002 ACC / AHA Guideline Update για την άσκηση συνέστησε να διενεργηθεί δοκιμασία κόπωσης για τη συνταγή δραστηριότητας είτε πριν από το εξιτήριο (υπομέγιστη δοκιμασία κόπωσης), νωρίς μετά το εξιτήριο (σε 14 έως 21 ημέρες), ή αργά μετά το εξιτήριο (σε τρεις έως έξι εβδομάδες), εάν μια πρώιμη δοκιμασία κόπωσης ήταν υπομέγιστη.

●Ελλείψει αντένδειξης, συνιστάται αερόβια δραστηριότητα μέτριας έντασης για 30 έως 60 λεπτά, πέντε έως επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η συνταγογράφηση της Άσκησης

Το 2018, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για υγιή επίπεδα δραστηριότητας σε ενήλικες και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν χαμηλότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD). Μόνο μέτριας έντασης άσκηση είναι αρκετή για ορισμένα καρδιαγγειακά οφέλη, όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης και η αύξηση της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη [HDL], σε αντίθεση με τις υψηλότερες εντάσεις που απαιτούνται για σημαντικά οφέλη στην φυσική κατάσταση.

Για ασθενείς που είχαν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα συστατικά ενός προγράμματος αποκατάστασης ο βαθμός δραστηριότητας εξαρτάται από την αξιολόγηση του κινδύνου, όπως η παρουσία ή η απουσία ισχαιμίας, αρρυθμίας ή καρδιακής ανεπάρκειας.

Κείμενο

Stephen L Kopecky, MD, FACC, FAHA, FACP, FASPCAnna Svatikova, MD, PhD

Μετάφραση-Επιμέλεια

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος-Στρατιωτικός Ιατρός

Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

Βιβλιογραφία

Powell KE, Thompson PD, Caspersen CJ, Kendrick JS. Physical activity and the incidence of coronary heart disease. Annu Rev Public Health 1987; 8:253.

Shephard RJ, Balady GJ. Exercise as cardiovascular therapy. Circulation 1999; 99:963.

LeFevre ML, U.S. Preventive Services Task Force. Behavioral counseling to promote a healthful diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults with cardiovascular risk factors: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2014; 161:587.

Arena R, Guazzi M, Lianov L, et al. Healthy lifestyle interventions to combat noncommunicable disease-a novel nonhierarchical connectivity model for key stakeholders: a policy statement from the American Heart Association, European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, and American College of Preventive Medicine. Eur Heart J 2015; 36:2097.

Pahor M, Guralnik JM, Ambrosius WT, et al. Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults: the LIFE study randomized clinical trial. JAMA 2014; 311:2387.

Lemaitre RN, Siscovick DS, Raghunathan TE, et al. Leisure-time physical activity and the risk of primary cardiac arrest. Arch Intern Med 1999; 159:686.

Shiroma EJ, Lee IM. Physical activity and cardiovascular health: lessons learned from epidemiological studies across age, gender, and race/ethnicity. Circulation 2010; 122:743.

Reddigan JI, Ardern CI, Riddell MC, Kuk JL. Relation of physical activity to cardiovascular disease mortality and the influence of cardiometabolic risk factors. Am J Cardiol 2011; 108:1426.

Eijsvogels TM, Molossi S, Lee DC, et al. Exercise at the Extremes: The Amount of Exercise to Reduce Cardiovascular Events. J Am Coll Cardiol 2016; 67:316.

Fletcher GF, Balady G, Blair SN, et al. Statement on exercise: benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans. A statement for health professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Circulation 1996; 94:857.

Fletcher GF, Balady G, Froelicher VF, et al. Exercise standards. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Writing Group. Circulation 1995; 91:580.

Smith JK, Dykes R, Douglas JE, et al. Long-term exercise and atherogenic activity of blood mononuclear cells in persons at risk of developing ischemic heart disease. JAMA 1999; 281:1722.

Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, et al. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007; 115:2358.

Albert CM, Mittleman MA, Chae CU, et al. Triggering of sudden death from cardiac causes by vigorous exertion. N Engl J Med 2000; 343:1355.

Blair SN, Kohl HW 3rd, Paffenbarger RS Jr, et al. Physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy men and women. JAMA 1989; 262:2395.

Blair SN, Kampert JB, Kohl HW 3rd, et al. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women. JAMA 1996; 276:205.

Sandvik L, Erikssen J, Thaulow E, et al. Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. N Engl J Med 1993; 328:533.

Leon AS, Connett J, Jacobs DR Jr, Rauramaa R. Leisure-time physical activity levels and risk of coronary heart disease and death. The Multiple Risk Factor Intervention Trial. JAMA 1987; 258:2388.

Paffenbarger RS Jr, Hyde RT, Wing AL, et al. The association of changes in physical-activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men. N Engl J Med 1993; 328:538.

Sesso HD, Paffenbarger RS Jr, Lee IM. Physical activity and coronary heart disease in men: The Harvard Alumni Health Study. Circulation 2000; 102:975.

Lee IM, Sesso HD, Paffenbarger RS Jr. Physical activity and coronary heart disease risk in men: does the duration of exercise episodes predict risk? Circulation 2000; 102:981.

Lee IM, Sesso HD, Oguma Y, Paffenbarger RS Jr. Relative intensity of physical activity and risk of coronary heart disease. Circulation 2003; 107:1110.

Ekelund LG, Haskell WL, Johnson JL, et al. Physical fitness as a predictor of cardiovascular mortality in asymptomatic North American men. The Lipid Research Clinics Mortality Follow-up Study. N Engl J Med 1988; 319:1379.

Kujala UM, Kaprio J, Sarna S, Koskenvuo M. Relationship of leisure-time physical activity and mortality: the Finnish twin cohort. JAMA 1998; 279:440.

Manson JE, Hu FB, Rich-Edwards JW, et al. A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary heart disease in women. N Engl J Med 1999; 341:650.

Manson JE, Greenland P, LaCroix AZ, et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. N Engl J Med 2002; 347:716.

Lee IM, Rexrode KM, Cook NR, et al. Physical activity and coronary heart disease in women: is “no pain, no gain” passé? JAMA 2001; 285:1447.

Mora S, Redberg RF, Cui Y, et al. Ability of exercise testing to predict cardiovascular and all-cause death in asymptomatic women: a 20-year follow-up of the lipid research clinics prevalence study. JAMA 2003; 290:1600.

Gulati M, Black HR, Shaw LJ, et al. The prognostic value of a nomogram for exercise capacity in women. N Engl J Med 2005; 353:468.

Wagner A, Simon C, Evans A, et al. Physical activity and coronary event incidence in Northern Ireland and France: the Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction (PRIME). Circulation 2002; 105:2247.

Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB, et al. Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men. JAMA 2002; 288:1994.

LaMonte MJ, Eisenman PA, Adams TD, et al. Cardiorespiratory fitness and coronary heart disease risk factors: the LDS Hospital Fitness Institute cohort. Circulation 2000; 102:1623.

Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa R, et al. Cardiovascular fitness as a predictor of mortality in men. Arch Intern Med 2001; 161:825.

Myers J, Prakash M, Froelicher V, et al. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 2002; 346:793.

Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364:937.

Blair SN, Kohl HW 3rd, Barlow CE, et al. Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. JAMA 1995; 273:1093.

Carnethon MR, Gidding SS, Nehgme R, et al. Cardiorespiratory fitness in young adulthood and the development of cardiovascular disease risk factors. JAMA 2003; 290:3092.

Soares-Miranda L, Siscovick DS, Psaty BM, et al. Physical Activity and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke in Older Adults: The Cardiovascular Health Study. Circulation 2016; 133:147.

Noda H, Iso H, Toyoshima H, et al. Walking and sports participation and mortality from coronary heart disease and stroke. J Am Coll Cardiol 2005; 46:1761.

Hakim AA, Petrovitch H, Burchfiel CM, et al. Effects of walking on mortality among nonsmoking retired men. N Engl J Med 1998; 338:94.

Lee DC, Pate RR, Lavie CJ, et al. Leisure-time running reduces all-cause and cardiovascular mortality risk. J Am Coll Cardiol 2014; 64:472.

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2019; 74:1376.

Williams PT. Relationship of distance run per week to coronary heart disease risk factors in 8283 male runners. The National Runners’ Health Study. Arch Intern Med 1997; 157:191.

Williams PT. High-density lipoprotein cholesterol and other risk factors for coronary heart disease in female runners. N Engl J Med 1996; 334:1298.

Gibala MJ. Interval Training for Cardiometabolic Health: Why Such A HIIT? Curr Sports Med Rep 2018; 17:148.

Batacan RB Jr, Duncan MJ, Dalbo VJ, et al. Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Br J Sports Med 2017; 51:494.

Balady GJ, Larson MG, Vasan RS, et al. Usefulness of exercise testing in the prediction of coronary disease risk among asymptomatic persons as a function of the Framingham risk score. Circulation 2004; 110:1920.

Mora S, Redberg RF, Sharrett AR, Blumenthal RS. Enhanced risk assessment in asymptomatic individuals with exercise testing and Framingham risk scores. Circulation 2005; 112:1566.

Kokkinos P, Faselis C, Myers J, et al. Age-specific exercise capacity threshold for mortality risk assessment in male veterans. Circulation 2014; 130:653.

Gulati M, Shaw LJ, Thisted RA, et al. Heart rate response to exercise stress testing in asymptomatic women: the st. James women take heart project. Circulation 2010; 122:130.

Newman AB, Simonsick EM, Naydeck BL, et al. Association of long-distance corridor walk performance with mortality, cardiovascular disease, mobility limitation, and disability. JAMA 2006; 295:2018.

LaMonte MJ, Barlow CE, Jurca R, et al. Cardiorespiratory fitness is inversely associated with the incidence of metabolic syndrome: a prospective study of men and women. Circulation 2005; 112:505.

Yates T, Haffner SM, Schulte PJ, et al. Association between change in daily ambulatory activity and cardiovascular events in people with impaired glucose tolerance (NAVIGATOR trial): a cohort analysis. Lancet 2014; 383:1059.

Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al. Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2013; 128:873.

Lauer M, Froelicher ES, Williams M, et al. Exercise testing in asymptomatic adults: a statement for professionals from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology, Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Circulation 2005; 112:771.

Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). Circulation 2002; 106:1883.

Clark AM, Hartling L, Vandermeer B, McAlister FA. Meta-analysis: secondary prevention programs for patients with coronary artery disease. Ann Intern Med 2005; 143:659.

Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004; 116:682.

Wannamethee SG, Shaper AG, Walker M. Physical activity and mortality in older men with diagnosed coronary heart disease. Circulation 2000; 102:1358.

Steffen-Batey L, Nichaman MZ, Goff DC Jr, et al. Change in level of physical activity and risk of all-cause mortality or reinfarction: The Corpus Christi Heart Project. Circulation 2000; 102:2204.

Marzolini S, Oh PI, Brooks D. Effect of combined aerobic and resistance training versus aerobic training alone in individuals with coronary artery disease: a meta-analysis. Eur J Prev Cardiol 2012; 19:81.

Yamamoto S, Hotta K, Ota E, et al. Effects of resistance training on muscle strength, exercise capacity, and mobility in middle-aged and elderly patients with coronary artery disease: A meta-analysis. J Cardiol 2016; 68:125.

Daub WD, Knapik GP, Black WR. Strength training early after myocardial infarction. J Cardiopulm Rehabil 1996; 16:100.

Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2012; 126:3097.

Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The Physical Activity Guidelines for Americans. J Am Med Assoc 2018.

Hagberg JM, Montain SJ, Martin WH 3rd, Ehsani AA. Effect of exercise training in 60- to 69-year-old persons with essential hypertension. Am J Cardiol 1989; 64:348.

King AC, Haskell WL, Young DR, et al. Long-term effects of varying intensities and formats of physical activity on participation rates, fitness, and lipoproteins in men and women aged 50 to 65 years. Circulation 1995; 91:2596.

Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, et al. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 2001; 104:1694.

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical