Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Πιστοποιημένα Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης


Τα “ιδιωτικά ιατρεία Κολιός-Τζιωρτζιώτη Ε.Ε.” σε συνεργασία με τον “Παλμό Ζωής” και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης διεξάγουν πιστοποιημένα από το ERC σεμινάρια με διεθνή αναγνώριση.

Σεμινάρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής (Advanced Life Support-ALS)

Το σεμινάριο της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced Life Support, ALS course) είναι το επίσημο και πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC) σεμινάριο που στοχεύει στην προετοιμασία των στελεχών της Ομάδας διαχείρισης καταστάσεων περί την ανακοπή και αντιμετώπιση του ασθενή μέχρι τη μεταφορά του σε χώρο εντατικής φροντίδας. Η εκπαίδευση αφορά στη διαχείριση πολύπλοκων καταστάσεων καρδιακής ανακοπής, στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αλλά και με τους συγγενείς του ασθενή.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο ALS είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες του σεμιναρίου στην κλινική πράξη ή θα χρειαστεί να τις διδάξουν συχνά. Το σεμινάριο ALS απευθύνεται σε ιατρούς και νοσηλευτές τμημάτων νοσοκομείων (π.χ.νοσηλευτικά τμήματα, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, χειρουργείο, στεφανιαία μονάδα) και σε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες που είναι μέλη της Ομάδας Αντιμετώπισης Ιατρικών Επειγόντων.

Ποια είναι η δομή του;

Το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, φροντιστήρια, σταθμούς δεξιοτήτων και προσομοίωση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων με τη χρήση προπλασμάτων και απινιδωτών.
Η βασική γνώση του σεμιναρίου ALS παρέχεται από το εγχειρίδιο ALS του ERC και συνάδει με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση του 2021 (ERC resuscitation guidelines). Το σεμινάριο ALS πραγματοποιείται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη, βάσει των οδηγιών και του ποιοτικού ελέγχου του ERC.

Ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευόμενων είναι 24 ανά σεμινάριο.Χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων με 2 εκπαιδευτές στην κάθε ομάδα.
Η γλώσσα εκπαίδευσης είναι η Ελληνική, η γλώσσα του εγχειριδίου ALS καθώς και των διαφανειών στις διαλέξεις η Αγγλική.
Η απαραίτητη επίσημη αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου με συνεχή αξιολόγηση και τελική προφορική αξιολόγηση.
Η επιτυχής παρακολούθηση του ALS course, παρέχει στον εκπαιδευόμενο τον τίτλο του ALS provider, διεθνώς ισχύοντα για 3 έτη, μετά την πάροδο των οποίων απαιτείται ανανέωση της εκπαίδευσης (recertification).

Το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εκδίδεται άμεσα με τη λήξη του σεμιναρίου μέσω on line διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων του European Resuscitation Council.

Πόσο διαρκεί;

Το σεμινάριο ALS διαρκεί δύο συνεχόμενες ημέρες (περίπου 10 ώρες ανά ημέρα).
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας ορθά.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη προσέλευσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο ίδιας κατηγορίας εντός ενός έτους. Σας ενημερώνουμε ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων λόγω ανελαστικών εξόδων των σεμιναρίων προ της διεξαγωγής τους.
Με το e-mail σας θα μπορείτε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο erc.edu, να λάβετε μέρος σε on line εκπαιδεύσεις και να κατεβάσετε το προσωπικό σας εγχειρίδιο.

Σεμινάρια Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (Immediate Life Support-ILS)

Το σεμινάριο Immediate Life Support είναι ένα διεπιστημονικό μάθημα 1 ημέρας το οποίο παρέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές στην αρχική φάση της θεραπείας ενός βαρέως πάσχοντος ασθενούς που χρειάζεται ανάνηψη. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για την εκπαίδευση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα στάδια και τα επίπεδα.

Παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερες διαγνωστικές δεξιότητες από το μάθημα BLS και διευρύνει τις βασικές γνώσεις και διδάσκει δεξιότητες διαχείρισης αεραγωγών, αναγνώριση ΗΚΓ και γρήγορη, ασφαλή απινίδωση, χρησιμοποιώντας AED ή χειροκίνητο απινιδωτή. Η ιδέα ακολουθεί πιστά αυτή του μαθήματος ALS, αλλά εστιάζει μόνο στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι κατάλληλες για τους περισσότερους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το μάθημα στοχεύει να είναι το πρώτο μάθημα ανάνηψης για επαγγελματίες υγείας.

Σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (Basic Life Support-BLS)

Η βασική υποστήριξη ζωής (BLS) και, όταν είναι δυνατόν, η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) είναι το πρώτο επίπεδο φροντίδας για ένα άτομο σε καρδιακή ανακοπή. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων BLS/AED Provider του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), πιστοποιημένοι εκπαιδευτές θα σας καθοδηγήσουν και θα σας υποστηρίξουν στη διαδικασία εκμάθησης.

Η εκμάθηση βασικής υποστήριξης ζωής και η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή είναι μια διαδραστική διαδικασία που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες. Μέρος ή το σύνολο αυτής της γνώσης και ορισμένες δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν με αυτοδιδασκαλία και μάθηση μέσω Διαδικτύου.

Οι AED είναι ευρέως διαθέσιμοι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει εκπαίδευση στο πώς να χρησιμοποιείτε έναν AED όταν είναι διαθέσιμος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος AED, ξεκινήστε το BLS και περιμένετε για επαγγελματική βοήθεια.

Το BLS είναι θεμελιώδες για κάθε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η ικανότητα στη Βασική Υποστήριξη Ζωής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε όλη την εκπαίδευση προχωρημένου επιπέδου που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την είσοδο σε αυτό το μάθημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί σε ένα μάθημα Basic Life Support.

Η εκπαίδευση στο BLS απευθύνεται:

-σε παρόχους υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, φαρμακοποιούς κ.ά.)

-σε γυμναστές και αθλητές

-σε εργαζόμενους σε χώρους με υψηλό συγχρωτισμό (γήπεδα, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.ά.)

-σε συγγενείς ασθενών με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (έμφραγμα, αγγειοπλαστική, στεφανιαία νόσο, αρρυθμίες κ.ά.)

-σε μαθητές

-σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εκπαιδευτεί στην συγκεκριμένη απλή και σωτήρια δεξιότητα

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical