Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Holter ρυθμού


Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος επί ένα 24ωρο.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν συσκευές πολύ…

μικρού μεγέθους και βάρους, ψηφιακές με δύο μικρές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ και μια Flashcard μεγάλης χωρητικότητας ώστε να μπορούν να καταγράφουν και να επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο το λαμβανόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα ώστε με το τέλος της εξέτασης και αφού «διαβαστεί» από τον υπολογιστή που έχει το αντίστοιχο πρόγραμμα (software) να μας δώσει τις πληροφορίες που θέλαμε.

Έτσι θα δούμε πια είναι η αρρυθμία που ταλαιπωρεί τον ασθενή μας και αφού θα έχουμε τη διάγνωση μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στη κατάλληλη θεραπεία. Σε μερικές περιπτώσεις δεν αρκεί η καταγραφή του 24ώρου διότι στο εν λόγω 24ωρο μπορεί να μην εμφανιστεί η αρρυθμία.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και άλλοι τύποι συσκευών Holter όπως τα εβδομαδιαία, τα events recodrers και τα εμφυτεύσιμα τα οποία τοποθετούνται όπως οι βηματοδότες και διαβάζουμε τις πληροφορίες «απ’έξω» με ειδικές συσκευές εξ’ επαφής με το δέρμα πάνω από το εμφυτευμένο Holter.

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical