Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Άσκηση και Φυσική Κατάσταση


Υπολογίστε αν μπορείτε να ξεκινήσατε με σχετική ασφάλεια άσκηση ή αν χρειάζεται να συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας με το ερωτηματολόγιο της AHA/ACSM (American Heart Association) : Άσκηση και Φυσική Κατάσταση

Name Email


Ατομικό ιστορικό:
Επιλέξτε ποια/ποιές από τις κάτωθι επιλογές ανταποκρίνεται/ονται σε εσάς:


Λοιπό ατομικό ιστορικό:
Επιλέξτε ποια/ποιες από τις κάτωθι επιλογές ανταποκρίνεται/ονται σε εσάς


Έχετε κάποιο/α από τα κάτωθι συμπτώματα;


Επιλέξτε αν σας αντιπροσωπεύει κάποιος/οι από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical