Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ασύρματη δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα


Η στεφανιαία νόσος, διαδεδομένη πάθηση της καρδιάς που χαρακτηρίζεται από στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία, δηλαδή στα αγγεία που αρδεύουν τον καρδιακό μυ, δεν αποκαλύπτεται συνήθως με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα

 

ηρεμίας, ιδίως στα αρχικά της στάδια. Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια αναίμακτη εξέταση, που χρησιμεύει τόσο στην αρχική διάγνωση όσο και στη διαχρονική παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου . Στη δοκιμασία κοπώσεως, σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε ελεγχόμενη σωματική άσκηση (βάδισμα σε κυλιόμενο τάπητα), κατά το οποίο συνεχώς παρακολουθείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η αρτηριακή πίεση, ενώ αξιολογούνται ενδεχόμενα ενοχλήματα που μπορεί να αναφερθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης καθώς και μετά από αυτήν. Κατά την άσκηση αυξάνονται η καρδιακή συχνότητα και η συστολική αρτηριακή πίεση με αποτέλεσμα αύξηση του καρδιακού έργου. Το καρδιαγγειακό σύστημα των ασθενών με στεφανιαία νόσο έχει μειωμένες εφεδρείες και συνήθως δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο αυξημένο έργο που απαιτεί η κόπωση. Έτσι επέρχεται ισχαιμία με τα κλινικά (πχ στηθάγχη) ή εργαστηριακά (ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, αρρυθμίες) ευρήματά της.

Στον εξεταζόμενο συνδέουμε σειρά από καλώδια (ηλεκτρόδια) με αυτοκόλλητες ταινίες και έπειτα ανεβαίνει στον κυλιόμενο τάπητα. Στην αρχή η άσκηση είναι εύκολη και προοδευτικά γίνεται εντονότερη, όπως καθορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται. Το πιο δημοφιλές είναι το πρωτόκολλο Bruce το οποίο αποτελείται από στάδια, με διάρκεια 3 λεπτών το καθένα.

 

Οδηγίες για τους εξεταζόμενους:

Αυτοί που θα υποβληθούν σε δοκιμασία κοπώσεως θα πρέπει:

Να μη γευματίσουν τουλάχιστον δύο ώρες προ της δοκιμασίας.

Να αποφύγουν τον καφέ, το τσάι, το αλκοόλ και το κάπνισμα την ημέρα της εξέτασης.

Να φορούν ενδυμασία-παπούτσια κατάλληλα για έντονο περπάτημα (αθλητικά).

Να ενημερώνουν το γιατρό εάν λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή ώστε να γίνει εκ των προτέρων ρύθμιση των αντιυπερτασικών, αγγειοδιασταλτικών και βραδυκαρδιακών φαρμάκων.

Η δοκιμασία κοπώσεως που χρησιμοποιούμε βασίζεται σε ασύρματη τεχνολογία κατά την οποία η μεταφορά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στον υπολογιστή δεν γίνεται μέσω καλωδίου. Η ασύρματη μετάδοση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος συμβάλλει στη μεγαλύτερη άνεση του εξεταζόμενου, κυρίως όμως επιτρέπει την καλύτερη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αφού αποτρέπονται τα παράσιτα (artifacts) που παράγονται λόγω των μετακινήσεων του ασθενούς και των καλωδίων.

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical