Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Σύμβαση με το ΥΕΘΑ

26510 42003      drkoliosmarios@gmail.com

Μάριος Δ. Κολιός

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

31 Μαΐου : Παγκόσμια Ημέρα Κατά του καπνίσματος


Ο ΠΟΥ και οι φορείς δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (WNTD), εστιάζοντας στους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο καπνός απειλεί το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Η παγκόσμια εκστρατεία του 2022 έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου του καπνού, από την καλλιέργεια, την παραγωγή και τη διανομή του έως τα τοξικά απόβλητα που παράγει. Η εκστρατεία θα έχει επίσης ως στόχο να εκθέσει την προσπάθεια της καπνοβιομηχανίας να ‘πρασινίσει’ τη φήμη της και να καταστήσει τα προϊόντα της πιο ελκυστικά, προωθώντας τα ως φιλικά προς το περιβάλλον.

Η χρήση καπνού είναι επιβλαβής σε κάθε στάδιο

Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο κύκλος ζωής του καπνού είναι μια συντριπτικά ρυπογόνα και επιβλαβής διαδικασία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το κάπνισμα προκαλεί ζημιές σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Σε όλο τον κόσμο περίπου 3,5 εκατομμύρια εκτάρια γης καταστρέφονται για την καλλιέργεια καπνού κάθε χρόνο. Η καλλιέργεια καπνού συμβάλλει επίσης στην αποψίλωση των δασών 200 000 εκταρίων ετησίως και στην υποβάθμιση του εδάφους.

Η παραγωγή καπνού εξαντλεί το νερό του πλανήτη, των ορυκτών καυσίμων και των μεταλλικών πόρων.

Η παγκοσμιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και των πωλήσεων καπνού σημαίνει ότι η καπνοβιομηχανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τρόπους μεταφοράς υψηλής έντασης πόρων.

4,5 τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα δεν απορρίπτονται σωστά κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, παράγοντας 1,69 δισεκατομμύρια κιλά τοξικών αποβλήτων και απελευθερώνοντας χιλιάδες χημικές ουσίες στον αέρα, το νερό και το έδαφος.

Απαιτούνται ισχυρότερες πολιτικές

Οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση και επιλέγουν πιο βιώσιμα προϊόντα. Οι καπνοβιομηχανίες, μεταξύ άλλων, έχουν καταστήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αναπόσπαστο πυλώνα των στρατηγικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και έχουν υιοθετήσει διάφορες πρακτικές οικολογικού πλυσίματος. Αυτές περιλαμβάνουν καθαρισμούς παραλιών και εμπορία νέων προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον για να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από τις δικές τους επιζήμιες για το περιβάλλον ενέργειες.

Η εκστρατεία WNTD 2022 καλεί τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εντείνουν τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και της ενίσχυσης των υφιστάμενων συστημάτων, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να είναι υπεύθυνοι για το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της αντιμετώπισης των προϊόντων αποβλήτων καπνού. Ο ΠΟΥ συνιστά επίσης στις χώρες να απαγορεύσουν πλήρως τη διαφήμιση, την προώθηση και τη χορηγία καπνού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών προγραμμάτων ΕΚΕ, σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (ΠΟΥ FCTC).

Πηγή: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment

Μετάφραση-Επιμέλεια:

Μάριος Δ. Κολιός

Καρδιολόγος-Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ

Ειδικός Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Εξειδικευθείς στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση/European Resuscitation Council-ERC

ERC Course Director/Instructor BLS/AED-ILS-ALS-PALS

Ιωάννινα

Διεύθυνση

Λεωφόρος Δωδώνης 24 - 2ος όροφος,

ΤΚ: 45332, Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννινα: 26510 42003 - 6944776210

Email

drkoliosmarios@gmail.com

Θα μας βρείτε στα:


by site4doctor and MyMedical